90-talets fastighetskris

När högkonjunkturen efter det glada 1980-talets tillslut försvann, så försvann även alla yuppies och finansvalpar från Sveriges finanskvarter och kvar fanns enbart en annalkande fastighetskris till följd av avskaffandet av kreditmarknadsregler för bostadsmarknaden.

536477-housing-market-risk

Idag är det inga problem att få bra och låg ränta på sitt bolån och det är enkelt att få ett acceptabelt belopp vid försäljning av sin bostad. Men under 1980-talets slut och i början av 90-talet rådde en djup finansiell kris på fastighetsmarknaden som orsakade ett fall i fastigheternas värde. Det var framförallt kommersiella kontorsfastigheter som tog den grövsta smällen men krisen slog även igenom på vanliga bostadsrätter och villor där dess värde minskade med omkring två tredjedelar och i mer tursamma fall minskades värdet enbart med upp till 20 % av ursprungsvärdet. Denna kris sägs slutat under 1994 men efterdyningarna märktes dock en bra bit in på 2000-talet och det är inte förrän nu som både den privata och den kommersiella bostadsmarknaden återhämtat sig helt.

Varför blev det kris?

Många hävdar att det är 80-talets högkonjunktur som var startskottet till den kommande fastighetskrisen eftersom att kontorshyrorna pressades upp till skyarna under detta årtionde vilken således föranlett en djupdykning. En annan syndabock har kommit att vara de alltför generösa bankkrediter som beviljades i samband med hyreshöjningarna under 80-talets mitt. Andra hävdar och den främsta boven i dramat var skattereformen som gjordes mellan 1990 och 91 bär främsta ansvaret i och med förändringarna i ränteavdragen som ledde till en fördubbling av de redan höga räntekostnaderna. Dock ska understrykas att det förmodligen är en blandning mellan dessa två och andra aspekter som föranledde denna kris.

Hur skyddar man sig från att hamna i en fastighetsbubbla?

  1. Håll koll på bostadsmarknaden – försök att hålla dig uppdaterad på när förändringar sker på bostadsmarknaden och i aktiehandeln för att vara redo att sälja innan en djupdykning sker.
  2. Se över dina lån – var noga innan du tar ett lån och se till att jämföra alla banker innan du väljer bank eller långivare.
  3. Se över dina tillgångar – i fastighetsbranschen är det lätt att ta sig vatten över huvudet så se till att bygga upp ett ordentligt kapital innan du expanderar din verksamhet.