90-talets stress påverkar idag

Känner du dig stressad och har känt dig mer stressad de senaste åren än vad du gjorde förr? Det är inte så konstigt, forskaren Torbjörn Åkerstedt menar nämligen att 1990-talets finanskris gör oss stressade än idag.

stress jobb kontorNär 90-talets finanskris var över sedan tre hela år märkte Socialstyrelsen en stor skillnad och stark ökning i antalet långtidssjukskrivningar och forskaren Torbjörn Åkerstedt menar att detta beror på sviterna av stress vi drog på oss när finanskrisen väl var i högblommning. Och den främsta orsaken till sjukskrivningarna var just stress – men vad ör det egentligen som händer när vi blir stressade?

Vad betyder stress?

När vi blir stressade så ställer kroppen in sig på att slåss eller fly vilket gör att vi faktiskt reagerar fysiskt. Till exempel är det många som upplever sig få häftigare andning och handsvettningar när de blir stressade och det stämmer med vad som händer i kroppen. När man blir stressad så ökar nämligen aktiviteten i det autonoma nervsystemets vilket innebär att blodet pumpar fortare vilket i sin tur gör att man börjar andas snabbare. Detta skickar syre till musklerna vilket gör att man kan känna sig spänd och uppe i varv i stressiga situationer (källa).

Varför upplever vi stress och vad blir konsekvensen?

Känslorna som uppkommer vid stress är som sagt samma känslor som kommer när vi upplever hot, men det krävs ingen hotfull situation för att vi ska känna av stress. Det kan vara något så enkelt som att oroa sig inför ett viktigt möte, hur det ska gå på jobbet imorgon eller funderingar kring hur man ska hinna med saker man planerat som framkallar stressen – men oavsett anledning så blir resultatet det samma. Utdragen stress som ständigt byggs på blir till en lågintensiv stress som ständigt är närvarande och om man inte vilar eller gör något åt stresskänslorna kan detta på lång sikt leda till att man blir sjuk. Med andra ord är stress en faktor som både ökar risken att få hjärtinfarkt och ökar chansen att bli utbränd om man inte tar tag i sin stress.