Ledarskap nu och då

Att vara ledare var en gång i tiden synonymt med att få stå oemotsagd. Som chef var din roll att bestämma och de underlydande hade bara att göra som de blev tillsagda. Idag har vi en modernare syn på ledarskap där begrepp som tvåvägskommunikation och lyhördhet ofta är nämnda komponenter.

Idag är den typ av ledarskap som bygger på oemotsagd auktoritet förpassad till det militära – om det ens existerar någonstans. Inom den nya normen för ledarskap är det inte ledare som pekar med hela handen som eftersöks i första hand. Den som är lämplig som chef numera är den som är flexibel och dynamisk, villig att utvecklas och lyssna. Av det skälet väljer många företag att anordna gott om utbildningsmöjligheter och föreläsningar för sina chefer.

bra ledarskapUtbildning för moderna chefer

Kraven på vad en chef ska kunna rent praktiskt varierar beroende på bransch och position i hierarkin. Vad som står klart är att det finns många olika slags kunskaper som kan vara relevanta. Ett sätt att vidareutbilda chefer för att skapa en modern ledarskapskultur är att anordna föredrag. Det är inte alls särskilt kostsamt att ordna föreläsare från många olika branscher och med kapacitet att tillfoga olika perspektiv. På länken Föreläsare kan du hitta föredragshållare från nöjesbranschen, sjukvården och många andra sektorer.

Ledarskap inte längre lika hierarkiskt

Ledarskap förr i tiden var alltså betydligt mindre dynamiskt. Om du var en mellanchef på exempelvis 1800-talet så representerade du den högsta ledningens vilja och det var den enda linjen som betydde någonting. När vi talar om ledarskap idag så handlar det minst lika mycket om att representera teamet man är chef över. Om man vill veta vem som är en bra chef är det de underlydande man ska fråga.

Modernt ledarskap:

  • Handlar om att känna sina medarbetare
  • Sätter upp gemensamma mål
  • Är flexibelt

Om ledarskap förr handlade om att presentera en linje för andra att följa så är det idag minst lika viktigt för en chef att vara flexibel och anpassa målen efter medarbetarna. Därför ser vi idag en generation chefer som är mjukare och mer empatiska än under tidigare eror.